Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu"

O konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu” ma na celu stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej.

Nie jest obecnie jasne w jaki sposób aktualne problemy związane z oddziaływaniem na obrót gospodarczy pandemii koronawirusa COVID-19 mogą wpłynąć na kwestię transformacji w kierunku źródeł odnawialnych (tzw. Green Deal - Zielony Ład), która jest kluczowa zarówno dla globalnego, jak i polskiego sektora energetycznego. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że dla celu zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa energetycznego nieodzowne staje się obecnie wypracowanie interdyscyplinarnych mechanizmów, w tym zwłaszcza odpowiednich regulacji prawnych. To z kolei wymaga zintensyfikowania publicznej debaty wielu środowisk (naukowców oraz praktyków zarówno sektora państwowego, samorządowego, jak i prywatnego) nad prawnym znaczeniem Green Dealu.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-11 czerwca 2021 r. w tzw. formule hybrydowej, czyli przy jednoczesnej transmisji obrad w trybie online. Panele konferencyjne obejmują w szczególności tematykę aktualnych wyzwań prawa energetycznego w prawie międzynarodowym oraz polskim oraz znaczenia poszczególnych postaci technologii OZE, w tym wodoru, biometanu, elektrowni wiatrowych onshore oraz offshore, a także fotowoltaiki.

 

Konferencja w Toruniu